Koulu ja päiväkoti

Vanjärven koulu ja päiväkoti muodostavat koko kylän sydämen.

Kylän keskuksen muodostavat koulu ja päiväkoti, joiden yhteydessä on myös vuonna 2005 valmistunut lähiliikuntapaikka. Sekä koulu että päiväkoti ovat jatkuvassa kasvussa, sillä kylään hakeutuu niin paluumuuttajia kuin kokonaan uusia asukkaita, joukossa runsaasti lapsiperheitä. Asutus on omakotitaloja; vanhoja kunnostetaan, uusia rakennetaan. Talouksissa on omat juomavesikaivot ja jätevesijärjestelmät. Koulun ja päiväkodin lisäksi kunnallisista palveluista on saatavilla kirjastoauto, joka käy Vanjärvellä parittomina viikkoina.

Koulun oppilasmäärä on 2000-luvun alusta noussut 49 prosenttia. Tällä hetkellä, toukokuussa 2016, lapsia on 91: koululaisia 52, päiväkotilapsia 39. Koulu ja päiväkoti toimivat kiinteässä yhteistyössä keskenään, jolloin kouluun siirtymisen kynnys on matala. Tällainen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulutuksen sujuva jatkumo on malli, jota Suomen hallitus suosittaa. Vanjärvellä eri-ikäisten lasten yhteisiä aktiviteetteja koulu- ja päiväkotiarjessa ovat mm. säännölliset kummitunnit erilaisine teemoineen sekä kuukausittaiset ilmaisun aamut.

Vanjärvellä toimii runsaasti aktiivisia yhdistyksiä ja pk-yrityksiä. Nekin osallistuvat koulun ja päiväkodin toimintaan ”koko kylä kasvattaa” -periaatteen mukaisesti. Myös vanhemmat käyvät pitämässä oppitunteja oman ammattinsa alalta. Koulumummi ja päiväkotivaari antavat oman säännöllisen panoksensa, ja oppilaat vierailevat kylän yksityisessä museossa sekä kummimaatilalla. Syksyisin kaikki kyläläiset kutsutaan koululle sadonkorjuujuhliin, ja joulujuhlia vietetään koko kylän voimin seurojentalolla, joka kohoaa korkealla mäellä koulun lähellä.